BIG

Branchevereniging INFRA-Professional GWW

Wat is BIG?

BIG staat voor "Branchevereniging voor INFRA-professionals in de GWW" en is DE officieuze branchevereniging van professionals in de grond-, weg- en waterbouw.

BIG is in 2013 opgericht uit onvrede over de bestaande brancheverenigingen, zoals Bouwend Nederland, die onvoldoende de belangen van de individuele professionals behartigen en zich meer lijken bezig te houden met het behagen van de aandeelhouders van de grote beursgenoteerde concerns.

BIG merkte al geruime tijd op dat er in deze verenigingen geen ruimte was voor het menselijke kapitaal dat uiteindelijk een bouwwerk tot een succes maakt. Daarom besloot BIG een eigen vereniging op te richten als tegenreactie op de bestaande verenigingen die gedomineerd worden door decadente managers die te hoog boven de werkvloer zweven. In deze nieuwe vereniging, BIG, staan de human-factor en kennisuitwisseling centraal. 

Waar staat BIG voor?  

Het gedachtegoed van BIG is gefundeerd op 4 kernwaarden:  

Kennis

Kennis is macht, ook in de GWW. Daarom streven wij ernaar kennis te borgen door deze uit te wisselen met de andere leden. Op deze wijze maken wij elkaar sterker in deze onzekere tijden.  

Netwerk

In tijden waarin bestaande bastions als "aannemers" en "werkgevers" beetje bij beetje afbrokkelen door bezuinigingen en faillissementen zijn andere structuren nodig. De traditionele hiërarchische structuren brokkelen af en vergaan tot stof. Netwerkstructuren overstijgen deze ouderwetse hiërarchische structuren en bieden een organisatiemodel dat in alle omstandigheden ten aller tijden houdbaar is.  

Officieus

Het vergaan van de oude bastions toont de vergankelijkheid, en daarmee nutteloosheid, aan van het creëren van officiële instanties. Iets wat niet bestaat kan ook niet vergaan, daarmee is onze officieuze branchevereniging per definitie onsterfelijk.  

Respect

Het creëren van een onsterfelijk netwerk t.b.v. het verzamelen en behouden van kennis is niet mogelijk zonder respect voor elkander. Respect voor elkaar is daarom van wezenloos belang voor onze vereniging.  

Hoe kunt u zich opgeven?  

U kunt zich niet opgeven voor BIG.  

BIG is een gesloten vereniging waarbij het toelatingsbeleid is gefundeerd op het principe van het old-boys-network. Dat wil zeggen dat BIG zelf professionals benadert waarvan BIG denkt dat deze een toegevoegde waarde kunnen hebben aan de vereniging. Indien u een uitnodiging ontvangt dan zijn uw kwaliteiten opgemerkt en acht onze recruitment-commissie u geschikt voor deelname aan de vereniging.

 

 

 

22-10-2015.